"Marie" (diptyk) färgfotografi 100X70 cm
Hennes hår är uppsatt med ett spänne av glasprismor. När ljuset bryts genom dessa kastas regnbågsreflexer på väggen bakom.