"Camera Obscura I" fotografi 112X112
Fotografi taget i Göteborgs botaniska trädgård med en enkel så kallad pinhole-camera. Exponeringstid 20 minuter."Camera Obscura II" fotografi 112X112
Fotografi taget i Göteborgs botaniska trädgård med en enkel så kallad pinhole-camera. Exponeringstid 20 minuter."Camera Obscura III" fotografi 112X112
Fotografi taget i Göteborgs botaniska trädgård med en enkel så kallad pinhole-camera. Exponeringstid 20 minuter.